Tê giác trắng miền Bắc đang có nguy cơ tuyệt chủng

ThienNhien.Net – Một trong bốn con tê giác trắng quý hiếm cuối cùng sống trong tình trạng nuôi nhốt đã bị chết tại vườn thú tại Mỹ.

241115_tetegiactrang

Nguồn: