Xây dựng chính sách an toàn cho các dự án REDD+

ThienNhien.Net – Tổ chức Hòa Bình Xanh (Greenpeace) mới đây đã khởi động quy trình tham vấn nhằm thiết lập bộ tiêu chuẩn toàn cầu cho các dự án Giảm khí thải từ mất rừng và suy thoái rừng kết hợp Bảo tồn, Quản lý bền vững, Tăng dự trữ các-bon (REDD+).

Đây sẽ là chính sách bảo vệ giúp hạn chế các hệ lụy tiêu cực có thể nảy sinh từ việc triển khai các dự án REDD+ như xung đột, suy giảm đa dạng sinh học rừng, nạn tham nhũng, khai thác gỗ, hay tình trạng xâm phạm quyền lợi của người bản địa.

Chia sẻ về điều này, bà Susanne Breitkopf, Cố vấn Chính trị Cao cấp về Tài chính Rừng của Greenpeace, nhận xét, chỉ khi có những tiêu chuẩn bảo vệ mang tính ràng buộc chặt chẽ thì quyền lợi của người dân mới được tôn trọng đầy đủ, bức tranh đa dạng sinh học mới được bảo đảm.

Rừng mưa Malaysia (Ảnh: Mongabay.com)

Mục tiêu chính mà các dự án REDD+ hướng tới là giảm phát thải khí nhà kính bằng cách chi trả cho các nước nhiệt đới để bảo vệ rừng. Trong khi những vấn đề như nguồn tài chính, cơ chế bảo vệ, quy ước thực thi… vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, hiện có một lượng lớn dự án đã bước vào quá trình thực thi ở nhiều nơi trên thế giới và đang dần bộc lộ những lỗ hổng, thậm chí một số còn nhanh chóng thất bại.

Thực tế này đã thúc giục Greenpeace đứng ra kêu gọi các bên cùng thiết lập một bộ tiêu chuẩn chung, đồng thời khuyến khích các bên liên quan, nhất là cộng đồng địa phương sống gắn với rừng cùng tham gia đóng góp ý kiến.

Quá trình tham vấn kéo dài đến ngày 02/9/2012.