Tiền Giang phát triển mô hình cá, lúa trên đất ngập lũ

ThienNhien.Net – Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên nền đất lúa, tạo ra cơ cấu sản xuất phù hợp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ nông dân, tỉnh Tiền Giang sẽ triển khai Dự án Phát triển mô hình cá + lúa trên nền đất ngập lũ.

Mô hình này do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chọn tỉnh Tiền Giang triển khai. Thời gian thực hiện trong hai năm 2012 – 2013 với tổng kinh phí đầu tư 395 triệu đồng, 28 hộ nông dân tham gia trên diện tích 3ha.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Trước mắt, trong năm đầu tiên của Dự án, tỉnh Tiền Giang chọn 5 hộ dân với quy mô sản xuất 1ha tại xã đầu nguồn vùng lũ Mỹ Trung, Cái Bè để triển khai thí điểm, đúc kết kinh nghiệm nhân rộng.

Theo ông Mai Thành Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Tiền Giang, mục tiêu mô hình nhằm chuyển giao kỹ thuật luân vụ cá + lúa mới mẻ cho bà con vùng khó khăn, khuyến khích người dân đa dạng cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm rủi ro trong quá trình sản xuất bởi nguyên nhân độc canh cây lúa.

Các đối tượng nuôi thủy sản chính áp dụng trong mô hình cá + lúa gồm: cá rô đồng, cá sặc rằn và cá mè vinh được nuôi bằng các thức ăn viên công nghiệp phù hợp, mật độ thả nuôi 10 con/m² mặt nước và năng suất trên 10 tấn/ha.

Để tăng sức lan tỏa của mô hình trong cộng đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia coi trọng công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi theo mô hình mới, kịp thời tổng kết, nhân rộng thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… nhằm giúp nhân dân vùng ngập lũ tiếp cận và áp dụng thành công mô hình cá + lúa để ổn định cuộc sống theo hướng “chung sống với lũ”.