Quảng Ngãi duyệt dự án bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ Dung Quất

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan Dung Quất giai đoạn 2001-2015 và định hướng đến năm 2020.

Dự án sẽ được triển khai trên tổng diện tích 2.800 ha tại 15 xã thuộc huyện Bình Sơn, trong đó, bảo vệ rừng phòng hộ trên 208 ha, phát triển rừng phòng hộ 893 ha, trồng cây phân tán cảnh quan 500 ha và hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất 1.200 ha. Tổng số vốn đầu tư cho Dự án vào khoảng 9,5 tỷ đồng, trong đó, hơn 8,7 tỷ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Những mục tiêu chính của dự án bao gồm nâng cao độ che phủ rừng trên cơ sở trồng mới và khoanh nuôi rừng; bảo vệ toàn bộ diện tích rừng tự nhiên và trồng rừng hiện có, xây dựng, phát triển rừng bền vững, cải tạo môi trường sinh thái; chống xói lở hạn chế thiên tai, duy trì nguồn nước, bảo tổn nguồn gen và tính đa dạng sinh học; sử dụng đất có hiệu quả; tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trong vùng dự án, góp phần nâng cao đời sống, giữ vững an ninh, trật tự.