Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản Số 973/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và Dự toán lập Dự án quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn 2012 – 2020 có xét đến năm 2030.

Theo đó, Dự án sẽ do Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý với tổng kinh phí là 772.103.000 đồng, trích từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh.