Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản trị tài nguyên nước ĐBSCL

Nhằm hỗ trợ người dân khu vực ĐBSCL thích ứng trước những tác động tiêu cực từ thiên tai và các hoạt động phát triển khiến nguồn nước ngày càng suy giảm cả về chất và số lượng, Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quản trị tài nguyên nước tại ĐBSCL” đã thực hiện một số hoạt động về nâng cao nhận thức và hỗ trợ bà con triển khai một số mô hình liên quan đến quản lý tài nguyên nước.  

Dự án do Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam và WWF-Việt Nam phối hợp thực hiện trong hai năm 2017 và 2018.

Theo tin từ WWF-Việt Nam, đối với hoạt động tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và nhóm dễ bị tổn thương, Dự án tổ chức 08 khóa tập huấn cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau như thanh niên, phụ nữ và nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương bao gồm những người nhiễm HIV về vai trò và quyền của họ trong quản lý tài nguyên nước.

Ngoài ra, khoảng hơn 250 phụ nữ thuộc ba Chi hội Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng cũng được hỗ trợ thực hành quản lý tài nguyên nước thông qua thí điểm trồng rau hữu cơ, cây ăn quả và nuôi tôm cá. Đặc biệt, Dự án còn triển khai chương trình hỗ trợ những người nhiễm HIV được tiếp cận nguồn nước sạch tại xã Thanh Bình và Quới Thiên, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Song song với đó, Dự án cũng tạo nguồn tài trợ nhỏ cho 05 nhóm, tổ chức cộng đồng thực hiện các sáng kiến về quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và sinh kế ở các địa phương khác nhau, đồng thời hoàn thiện bản khuyến nghị chính sách về quản trị tài nguyên nước.

PV

Nguồn: