Xử lý các bãi thải mỏ lộ thiên có nguy cơ sạt lở, ô nhiễm

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có Thông báo 213/TB-VPCP giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xem xét, giải quyết việc bố trí kinh phí xử lý các bãi thải mỏ lộ thiên có nguy cơ sạt lở, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư của tỉnh Quảng Ninh.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng đề án tổng thể về giải quyết ô nhiễm môi trường do sản xuất than hàng trăm năm qua gây ra; sau đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.