Hơn 3.800 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, qua 10 năm thực hiện Quyết định số 46/2003/QĐ-TTg với mục tiêu tập trung xử lý gần 5.000 cơ sở gây ô nhiễm môi trường được rà soát, thống kê đến thời điểm đó, đến nay, phần lớn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã được xử lý triệt để, góp phần giảm đáng kể các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Có 378 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng đã hoàn thành các biện pháp xử lý. TP.HCM đã di dời 1.261/1.402 cơ sở gây ô nhiễm, TP.Hà Nội xây dựng kế hoạch di dời 400 cơ sở.

Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Thời điểm hiện tại, trong số 3.856 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng được thống kê còn 279 cơ sở vẫn đang trong quá trình tiến hành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở khác đang trong quá trình rà soát, đánh giá về mức độ gây ô nhiễm.

Đây là mục tiêu để Chính phủ chỉ đạo các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch cho giai đoạn đến năm 2020 không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.