Quy hoạch lại mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia

ThienNhien.Net – Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2007, đến nay cả nước đã xây dựng và vận hành mạng lưới khoảng 500 trạm và hàng nghìn điểm quan trắc phân bố rộng khắp trên toàn lãnh thổ; xây dựng được đội ngũ hơn 3.000 quan trắc viên chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia.

Tuy vậy, theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, qua 7 năm, Quy hoạch này đã bộc lộ một số bất cập. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT đang xây dựng dự thảo “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Nội dung dự thảo Quy hoạch gồm 3 phần: Hiện trạng và kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2015; Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Tổ chức thực hiện Quy hoạch. Bộ TN&MT đang khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung dựa trên nguyên tắc lồng ghép tối đa, lấy hệ thống quan trắc của lĩnh vực khí tượng thủy văn làm nòng cốt. Kế thừa các công trình, điểm, trạm, mạng lưới quan trắc hiện có nhằm tăng hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của hoạt động quan trắc… sớm hoàn thiện Quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.