Thừa Thiên – Huế đầu tư bảo vệ và phát triển rừng Khu BTTN Phong Điền

ThienNhien.Net – Ngày 05/06/2012, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành quyết định Số 980/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư chăm sóc rừng 661 thuộc Dự án đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Dự án sẽ được thực hiện từ 05/06/2012 đến hết năm 2013 với tổng mức đầu tư là 2.225.343.000 đồng.

Mục tiêu của Dự án là trồng và chăm sóc 373,4ha rừng, tạo điều kiện thuận lợi cho cây con sinh trưởng và phát triển tốt, góp phần tăng độ che phủ và khả năng phòng hộ của rừng thông qua các biện pháp kỹ thuật lâm sinh; phục hồi và phát triển bền vững các giá trị sinh thái và chức năng phòng hộ đầu nguồn của rừng cho khu vực.

Ngoài ra, Dự án còn mong muốn tạo công ăn việc làm, nâng cao thi nhập cho người dân ở vùng đệm Khu bảo tồn, nhằm hạn chế các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, thông qua hình thức giao khoán việc chăm sóc rừng.