Chương trình chiếu phim tại L’Espace

Chương trình chiếu bộ phim “Đẽo chân theo giày” và thảo luận với ông Frédéric Thomas, tác giả, đạo diễn phim và là nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội).

Thời gian: 18h00, thứ 4 – ngày 30/5/2012.

Địa điểm: Hội trường L’Espace – Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Vào cửa tự do

Phim “Đẽo chân theo giày” là một minh chứng về ảnh hưởng của quá trình phát triển lĩnh vực sở hữu trí tuệ đối với các giống cây trồng và thái độ của nông dân địa phương đối với đa dạng sinh học trong trồng trọt.

Bộ phim mô tả quá trình phục tráng giống lúa Nếp cái Hoa Vàng – thuộc dự án Superchain – tại xã An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương. Bộ phim này chỉ ra tác động của quá trình xây dựng nhãn hiệu tập thể lên phương thức canh tác và chọn lọc hạt giống của một giống lúa truyền thống.

Phim được dịch song song Pháp – Việt.

Độc giả quan tâm tới bộ phim có thể tham khảo thêm tại đây.