Hỗ trợ thêm lương thực cho hộ tái định cư Dự án thủy điện Bản Vẽ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 627/TTg-KTN về việc hỗ trợ thêm lương thực cho hộ tái định cư Dự án thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý: Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam hỗ trợ thêm 24 tháng lương thực cho nhân khẩu hợp pháp thuộc hộ tái định cư Dự án thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ sử dụng từ nguồn vốn của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam và được hạch toán vào giá trị công trình thủy điện Bản Vẽ.

Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Nghệ An thực hiện việc hỗ trợ nêu trên theo mức hỗ trợ đã được duyệt, đúng mục tiêu, đối tượng; khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác di dân, tái định cư nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.