Chương trình “Mỗi tuần 1 giờ tắt điện”

ThienNhien.Net – Chương trình “Mỗi tuần 1 giờ tắt điện” được triển khai ban đầu tại một phường của Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ ký cam kết "Mỗi tuần 1 giờ tắt điện" (Ảnh Chinhphu.vn)

Công ty Điện lực Sài Gòn phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Phường 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 10, Quận 3 và các Đoàn thể (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh) cùng ký kết phát động Chương trình “Mỗi tuần 1 giờ tắt điện”.

Theo đó, Chương trình sẽ vận động người dân trong phường tắt các thiết bị điện chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 vào các ngày thứ Hai trong tuần.

Đồng thời, Tổ dân phố 11 và 12, Phường 10, Quận 3 đã tổ chức phổ biến Chương trình Thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2012, hướng dẫn các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt và vận động toàn thể người dân trong Tổ thực hiện Chương trình “Mỗi tuần 1giờ tắt điện”.

Sau một thời gian thực hiện Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh sẽ rút kinh nghiệm và nhân rộng sáng kiến này trong toàn địa bàn để người dân thành phố TP.HCM thực hiện tiết kiệm điện ích nước lợi nhà.