Tập huấn Mekong Peace Journey 2012

Chương trình tập huấn Mekong Peace Journey (kéo dài từ ngày 07 – 29/7/2012) dành cho các bạn trẻ từ 18 – 30 tuổi sẽ diễn ra ở khu vực biên giới Lào, Thái Lan và Myanmar với nội dung liên quan đến các vấn đề hòa bình, xung đột, tranh chấp, chủ nghĩa dân tộc…

Hạn cuối nộp đăng ký: 20/5/2012.

Ứng viên quan tâm vui lòng download Mẫu đăng ký tại đây và Thư giới thiệu tại đây.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây.