Chương trình nghiên cứu sinh của FHI 360

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) hiện đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) triển khai Chương trình Nghiên cứu sinh Y tế Công cộng.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/5/2012.

Ứng viên quan tâm có thể dowload Application Form tại đây.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây.