ENV tuyển Cán bộ làm phim

Trung tâm Giác dục Thiên nhiên (ENV) đang tuyển 01 Cán bộ làm phim

Liên hệ:

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
Địa chỉ: Phòng 1701 (Tầng 17), tòa nhà 17T5, Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại/Fax: (84 – 4)6 28 15424/23
Email: nhanhien.env@gmail.com and quannguyen.env@gmail.com

Mẫu hồ sơ có thể xem tại đây.