Huế tiếp nhận dự án phát triển năng lượng bền vững

Ảnh minh họa: nangluongvietnam.vn

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Giảm thiểu carbon và nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch phát triển năng lượng bền vững giai đoạn 2012 – 2015”.

Dự án do Cơ quan hỗ trợ Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh tài trợ thông qua Văn phòng đại diện tổ chức World Wide Fund for Nature (WWF) tại Việt Nam, thực hiện tại hai huyện Nam Đông và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng, thực hiện từ 11/2012-12/2014.

Dự án nhằm tăng cường tiếp cận và sử dụng các nguồn năng lượng bền vững tại địa phương, đóng góp vào quá trình ít phát thải khí carbon, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời nâng cao đời sống người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, Dự án sẽ tổ chức tập huấn các mô hình tiên tiến về phát triển năng lượng bền vững cho các bên liên quan từ chính quyền, tổ chức xã hội và nhóm doanh nghiệp tư nhân; tham quan học tập kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả; thực hiện chiến dịch tuyên truyền; hỗ trợ áp dụng, nhân rộng mô hình năng lượng bền vững vào hoạt động sản xuất của các cơ sở tư nhân, hộ gia đình; xây dựng kế hoạch thí điểm phát triển năng lượng bền vững.