Tp.HCM hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường

ThienNhien.Net – UBND TP. Hồ Chí Minh vừa triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường (từ ngày 29/4 – 06/5/2012) và Ngày Môi trường Thế giới (05/6) năm 2012 đến các sở – ngành, quận – huyện trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng trong việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất; vận động, hướng dẫn sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước trong cộng đồng dân cư, sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngầm, những giải pháp xử lý chất thải, an toàn vệ sinh dịch tễ trong chăn nuôi, sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật.

Được biết, Tuần lễ Quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường lần này có chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới”, với các thông điệp: sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì sức khỏe của chính mình và của cả cộng đồng; sử dụng nước sạch và điều kiện vệ sinh tốt…