ĐBSCL đã có huyện công nghiệp đầu tiên

ThienNhien.Net – Là huyện phát triển mạnh công nghiệp, huyện Bến Lức đóng góp GDP cao nhất (27%) so với 14 huyện của tỉnh Long An và trở thành huyện công nghiệp đầu tiên của tỉnh và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo Lao Động ngày 04/01/2010 cho biết, tỉ trọng nông nghiệp trong GDP của huyện chỉ còn 5%, giá trị công nghiệp chiếm 78%, thương mại dịch vụ là 17% GDP. Nếu quan niệm khi giá trị sản xuất nông nghiệp 1 địa phương chiếm chưa tới 5% GDP thì địa phương đó đã được “công nghiệp hóa”, thì Bến Lức đang trở thành huyện công nghiệp đầu tiên của cả vùng.

Để trở thành huyện công nghiệp đầu tiên ở ĐBSCL huyện Bến Lức đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây, các khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái được xây dựng rầm rộ. Tận dụng lợi thế nằm cạnh trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Bến Lức đang phát huy vai trò của mình.