Hà Tĩnh tích cực cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Theo kế hoạch, UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu từ năm 2012 – 2025 hoàn thành việc xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và các kho lưu giữ tồn lưu cùng các làng nghề ô nhiễm môi trường.

Trong đó, trước mắt, sẽ ưu tiên nguồn lực để hạn chế tác động tiêu cực, cải tạo và phục hồi môi trường tại các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật và các làng nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và các làng nghề gây ô nhiễm môi trường được thực hiện đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ và có sự liên kết, tham gia của các cấp, ngành và cộng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 31 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật.

Trong đó có 2 khu vực ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng đã áp dụng phương pháp thu gom cố định trong hầm bê tông xi măng để hạn chế phát tán đó là kho thuốc thôn Bảo Lộc, xã Thạch Lưu và thôn Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc.