Bổ sung một số loài cây thân gỗ cho danh lục thực vật VQG Cát Bà

ThienNhien.Net – Sau một thời gian nghiên cứu tại VQG Cát Bà (Hải Phòng), kỹ sư Đỗ Xuân Thiệp cùng các cộng sự đã phát hiện thêm một số loài thực vật thân gỗ quý hiếm, chưa từng được ghi nhận nơi đây.

Khu vực Mây Bầu - Ao Ếch cần được bảo tồn

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tổng số gần 20 loài cây gỗ quý hiếm nơi đây, có một số loài trước đó chưa xuất hiện trong các nghiên cứu về Cát Bà. Quần thể còn tương đối có các loài Xương cá, Cà ổi vọng phu, Màu cau trắng, Giổi xương, Rẫm và Kim giao. Số lượng ít hơn có  Trám đen, Trầm hương.

Nhóm tác giả xác định khai thác gỗ củi, cháy rừng và chuyển đổi mục đích rừng là 3 mối đe dọa trực tiếp và tác động mạnh nhất tới đa dạng sinh học VQG. Giải pháp cấp thiết là nhanh chóng đưa khu vực Mây Bầu – Ao Ếch (nơi tập trung nhiều loài gỗ quý hiếm) thành khu vực ưu tiên bảo tồn.

Đề tài nghiên cứu được đánh giá có ý nghĩa thực tiễn cao đốiv ới quản lý, bảo tồn và phát triển gần 20 loài gỗ quý hiếm trên đảo Cát Bà.