Thanh Hóa phấn đấu đạt 45 triệu USD từ xuất khẩu luồng

ThienNhien.Net – Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển vùng luồng từ sản xuất quảng canh truyền thống sang sản xuất thâm canh tăng năng suất, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch vùng thâm canh luồng tập trung giai đoạn 2011-2020.

Cây luồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều địa phương ở Thanh Hóa (Ảnh: ipsard.gov.vn)

Tỉnh phấn đấu đến năm 2015, vùng thâm canh luồng tập trung có quy mô 29.982 ha, chiếm 42,2% tổng diện tích rừng luồng toàn tỉnh; năng suât 3.600 cây/ha trở lên; trữ lượng đạt 205 triệu cây; sản lượng rừng luồng đạt khoảng 62 triệu cây; giá trị xuất khẩu luồng ước tính đạt khoảng 45 triệu USD.

Năm 2020, đưa năng suất rừng luồng đạt 4.000 cây/ha; trữ lượng rừng đạt 495 triệu cây; sản lượng 138 triệu cây; giá trị xuất khẩu ước đạt trên 100 triệu USD.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã xây dựng 9 nhóm giải pháp liên quan tới công tác quản lý, quy hoạch, tổ chức sản xuất, đào tạo, tập huấn,ứng dụng khoa học công nghệ…