Đề xuất tổ chức Hội nghị quốc tế về nông nghiệp và BĐKH

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đệ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin phép đồng tổ chức Hội nghị quốc tế về Nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu với Chính phủ Hà Lan và các nhà tài trợ quốc tế tại Việt Nam vào tháng 5/2012.

Hội nghị toàn cầu lần thứ nhất về nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu được tổ chức tại Hà Lan vào tháng 11/2010 do Hà Lan chủ trì với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu đến từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên toàn cầu, các nhà khoa học, tổ chức xã hội và khu vực tư nhân.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Hội nghị đã cùng nhau thống nhất kế hoạch hành động chung về nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đôi khí hậu nhăm nâng cao sản xuât nông nghiệp bền vững, tăng thu nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu và hấp thụ lượng khí các bon.

Việc tham gia tổ chức Hội nghị lần hai sẽ không chỉ làm tăng vai trò của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực và kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự kiến, Hội nghị sẽ do Việt Nam đồng tổ chức với Chính phủ Hà Lan, Ngân hàng Thê giới, Tổ chức Nông Lương Thế giới tại Việt Nam từ ngày 7-11/5/2012 tại Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu quốc tế và trong nước. Phía Chính phủ Hà Lan và các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ khoản kinh phí khoảng 1,5 triệu USD, phía Việt Nam đóng góp 4 tỷ đồng.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm xem xét việc chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch hành động và các cam kêt của Hôi nghị lân thứ nhất, tập trung vào các hoạt động chống đói nghèo, xác định các hành động ưu tiên cần thực hiện sớm trong bối cảnh biến đổi khí hậu và định hướng cho phát triển xanh toàn cầu.