Dán nhãn sinh thái cho tàu du lịch Hạ Long

ThienNhien.Net – Nhãn sinh thái “Cánh buồn xanh” là ý tưởng nằm trong Dự án thí điểm xây dựng nhãn sinh thái cho tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long do Viện Du lịch bền vững Việt Nam đảm nhiệm đơn vị tư vấn và thực hiện.

Việc xây dựng bộ tiêu chí cho nhãn sinh thái này dựa trên những đánh giá về hiện trạng tác động môi trường của các tàu du lịch hoạt động trên Vịnh và qua việc nghiên cứu các văn bản quy phạm về bảo vệ môi trường cũng như việc áp dụng thí điểm tại Hạ Long.

(Ảnh minh họa: quangninh.gov.vn)

Theo đó, các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long sẽ đăng ký tham gia và áp dụng nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” một cách tự nguyên. Khi tàu được cấp nhãn “Cánh buồm xanh” đồng nghĩa với việc tàu đã có những nỗ lực trong hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững và bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long.

Tại Hội thảo đánh giá dự án được tổ chức vào chiều 27/2, đa số các đại biểu đánh giá cao bộ tiêu chí nhãn sinh thái mà đơn vị tư vấn đưa ra, đồng thời đề xuất việc khảo sát, xem xét áp dụng thực hiện nhãn sinh thái cho các tàu hoạt động trên Vịnh Hạ Long.