Phục hồi, quản lý rừng phòng hộ tại 11 địa phương

ThienNhien.Net – Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 123 triệu USD, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) chiếm 99,78 triệu USD, còn lại là nguồn vốn đối ứng.

Dự án được thực hiện tại 43 Ban quản lý rừng phòng hộ thuộc 38 huyện, 101 xã trên địa bàn 11 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận. Thời gian thực hiện từ 2012 đến 2021.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Với 8 hợp phần liên quan tới việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, Dự án dự kiến trồng 17.946 ha rừng phòng hộ đầu nguồn; cải thiện, nâng cao chất lượng 2.690 ha rừng trồng hiện có; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung 800 ha; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên không trồng bổ sung 13.362 ha; khoán bảo vệ 34.437 ha rừng.