Bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê kông

Các đại biểu thảo luận tại hộ thảo. Ảnh: Dân Trí

ThienNhien.Net – Dự án “Hành lang Bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê kông mở rộng, giai đoạn 2” đã được Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng các tỉnh thành miền trung công bố khởi động tại Đà Nẵng ngày 10/06/2011.

Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện ở 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa – Thiên Huế bao gồm 34 xã của 6 huyện. Tổng diện tích được bảo vệ trong hành lang này là 227.860 ha, trong đó 193.516 ha có rừng che phủ.

Được biết, giai đoạn 2 của dự án do Bộ Tài nguyên và môi trường là cơ quan chủ quản, Tổng Cục Môi trường là đơn vị thực hiện và điều phối dự án. Dự án sẽ được thực hiện trong 8 năm (từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2019), với tổng kinh phí đầu tư ước tính 34,083 triệu USD.

Dự án đầu tư “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê kông mở rộng – giai đoạn 2” là một dự án khu vực tiếp theo dự án sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (BCI).

Giai đoạn 1  đã triển khai tại 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật khu vực của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) từ 2006 đến 2010.