Nông dân bỏ kế hoạch trồng rừng vì thiếu nhân lực

ThienNhien.Net – Do thiếu nhân lực nên một số hộ dân thuộc huyện Bạch Thông, Bắc Kạn đã tự ý bỏ kế hoạch trồng rừng theo Chương trình 147 đã đăng ký với địa phương trước đó.

Năm 2012, huyện Bạch Thông có kế hoạch trồng 1.100 ha rừng theo Chương trình 147, đến nay toàn huyện đã thiết kế được 1.160 ha, xử lý thực bì đạt 80%. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nhiều hộ dân không tham gia trồng rừng.

Mặc dù trồng rừng theo Chương trình 147, người dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% cây giống và cước vận chuyển, tuy nhiên, trên địa bàn huyện hiện có hơn 70 hộ dân bỏ trồng rừng, tương đương với diện tích khoảng 80 ha, trong đó các xã như Cẩm Giàng, Tân Tiến, Nguyên Phúc, Hà Vị có số hộ bỏ nhiều – Báo Bắc Kạn ngày 20/02/2012 đưa tin.

Để khắc phục tình trạng trên, chính quyền địa phương đã động viên các hộ tiếp tục tham gia trồng, đồng thời chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể giúp các hộ neo đơn phát dọn thực bì, trồng rừng, hoặc vận động các hộ trong thôn đổi công cho nhau.

Phía Hạt Kiểm lâm huyện cũng đang chỉ đạo kiểm lâm viên phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền các xã tổ chức vận động các hộ tiếp tục tham gia trồng rừng, đồng thời triển khai thiết kế bổ sung khoảng 100 ha tại xã Phương Linh và một số xã lân cận để bù vào những diện tích đã bị bỏ.