Dự án cấp nước TPHCM nhận tài trợ 2,1 triệu USD từ ADB

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước thành phố Hồ Chí Minh” trị giá 2,1 triệu USD, trong đó Quỹ năng lượng sạch châu Á ủy thác qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại 2 triệu USD.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án hỗ trợ kỹ thuật trên.