Tìm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu vùng hạ lưu Mê Kông

ThienNhien.Net – Trong 2 ngày 2 – 3/2, tại Phnôm Pênh (Campuchia) đã diễn ra Hội thảo khu vực lần cuối với tiêu đề “Xây dựng các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng cho đất ngập nước”, quy tụ các nhà khoa học, các nhà quản lý và cán bộ của các quốc gia thành viên của Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế tham gia.

Sông Mê Kông (Ảnh: ThienNhien.Net)

Đây là hoạt động nằm trong dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và tính dễ tổn thương cho các vùng đất ngập nước của toàn vùng Hạ lưu sông Mê Kông và các giải pháp thích ứng” do Trung tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường (ICEM), Văn phòng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Lào (IUCN Lào), Văn phòng khu vực của Trung tâm WordFish ở Campuchia, và Trung tâm khu vực vùng Đông Nam Á của Tổ chức START (SEA-START-RC) phối hợp thực hiện.

Mục tiêu của dự án nhằm nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá tổn thương, và lựa chọn biện pháp thích ứng hiệu quả tại các vùng đất ngập nước trong lưu vực sông Mê Kông.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã chia sẻ về những kết quả dự án đạt được, trong đó tập trung vào các kết quả đánh giá về biến đổi khí hậu ở cả cấp khu vực và quốc gia, cũng như đánh giá tính dễ bị tổn thương của các vùng đất ngập nước dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những giải pháp bước đầu nhằm quản lý tốt hơn các vùng đất ngập nước, các biện pháp để duy trì các chức năng sinh thái của đất ngập nước, và các kế hoạch xây dựng chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội thảo đã thống nhất một số khuyến nghị, và đưa ra kết luận nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết của các hành động liên ngành với sự tham gia của tất cả các thành phần từ chính phủ đến khối tư nhân và cộng đồng các địa phương để cùng xây dựng các kế hoạch thích ứng trong tương lai.