Dự báo tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký quyết định phê duyệt Dự án “Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển”.

Biển Bình Thuận (Ảnh: vnexpress.net)

Dự án đặt mục tiêu xác lập hiện trạng, đánh giá và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở độ sâu từ 60 đến 100 mét nước nhằm quy hoạch phát triển kinh tế biển tại khu vực này, đồng thời đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, ứng phó với tai biến thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển.

Dự án có nhiệm vụ thu thập tài liệu có liên quan và lập đề cương Dự án; tiến hành điều tra khảo sát về trắc địa, địa vật lý, địa chất và hệ sinh thái, tài nguyên biển, môi trường và tai biến thiên nhiên; gia công phân tích mẫu, quan trắc môi trường, xây dựng mô hình; xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên.

Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện dự án trong thời gian từ 2011 – 2015. Tổng dự toán kinh phí thực hiện dự án là 92,351 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế.