Bình Phước xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Hơn 1,3 tỷ đồng là tổng kinh phí dự toán được phê duyệt cho Đề cương Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020.

Trong số các hạng mục cần triển khai, công tác điều tra, khảo sát thực địa về đa dạng sinh học được ưu tiên thực hiện với tổng vốn hơn 535 triệu đồng; chi phi phân tích, đánh giá theo chuyên đề, báo cáo dự án 312 triệu đồng; chi phí vật tư hơn 89 triệu đồng; chi phí vận chuyển 87 triệu đồng…

Nội dung chính của Đề cương bao gồm khảo sát thực địa và hoàn thiện bộ danh mục động, thực vật toàn tỉnh; xây dựng bộ bản đồ phân bố các loài động thực vật quý hiếm tỉ lệ 1/25.000; xây dựng báo cáo đa dạng sinh học; điều tra, đánh giá tình hình dân sinh tại các khu rừng đặc dụng, Vườn quốc gia và khả năng bảo tồn đa dạng sinh học trong cộng đồng; xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học giai đoạn 2012 – 2020.