Tây Nguyên: Đóng cửa rừng, chuyển đổi mô hình quản lý

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến đóng cửa rừng tự nhiên ở khu vực Tây Nguyên, kèm theo đó là những cơ chế phù hợp.

Theo báo cáo của ngành chức năng, sau khi rà soát, sắp xếp, toàn vùng Tây Nguyên còn 132 đơn vị nhà nước hoạt động trên lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý hơn 900.000 ha rừng, giảm 488.000 ha.

Sau khi sắp xếp đổi mới, hầu hết các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, không có nguồn thu từ rừng, chủ yếu dựa vào kinh phí hỗ trợ của tỉnh, trở thành gánh nặng cho địa phương, trong khi rừng tiếp tục bị tàn phá.

 Lâm tặc ngang nhiên khai thác gỗ trong lâm phần của một công ty lâm nghiệp ở tỉnh Đắk Nông (Ảnh: nld.com.vn)

Lâm tặc ngang nhiên khai thác gỗ trong lâm phần của một công ty lâm nghiệp ở tỉnh Đắk Nông (Ảnh: nld.com.vn)

Trước tình hình này, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã đề xuất với Chính phủ chỉ đạo rà soát, quy hoạch lại đất lâm nghiệp, phê duyệt cơ chế chính sách đặc thù đối với các công ty lâm nghiệp nhà nước, phê duyệt dự án tổng thể bảo vệ, khôi phục và phát triển bền vững rừng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020. Thủ tướng Chính phủ cũng đã cho ý kiến việc đóng cửa rừng trong năm nay.

Ông Trần Việt Hùng – Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho biết: “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức cho ý kiến, trong năm 2014 kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, không cho khai thác nhằm khôi phục rừng ở Tây Nguyên. Kèm theo chủ trương này, Chính phủ cũng đã cho ý kiến về khoản dự phòng để giải quyết dôi dư lao động ở các công ty lâm nghiệp, giải quyết vốn cho các địa phương phát triển quỹ rừng trong khi triển khai quyết định đóng cửa rừng tự nhiên trong năm 2014”.