Vai trò người dân bản địa và cộng đồng địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học

Một phân tích do khoảng 30 chuyên gia bảo tồn, người dân bản địa và các tổ chức về quyền phối hợp thực hiện đã cung cấp các bằng chứng rõ ràng rằng các mục tiêu đa dạng sinh học toàn cầu sẽ không thể đạt được nếu không có sự tham gia đầy đủ của người bản địa và cộng đồng địa phương, theo thông cáo từ WWF.

Ảnh minh họa: WWF

Báo cáo Tình trạng các vùng đất và lãnh thổ của người bản địa và cộng đồng địa phương khẳng định các những vùng đất của người bản địa và cộng đồng địa phương chiếm ít nhất 32% diện tích đất toàn hành tinh và 91% trong số này có điều kiện sinh thái tốt hoặc khá tốt; đặc biệt có ít nhất 36% trong tổng số diện tích đó là những khu vực đa dạng sinh học trọng yếu.

Trong bối cảnh các quốc gia chuẩn bị đàm phán một Khung chiến lược Toàn cầu mới về Đa dạng Sinh học vào cuối năm nay, Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhận vai trò của người dân bản địa và cộng đồng địa phương, đồng thời hỗ trợ họ trong việc duy trì, bảo vệ và khôi phục các vùng đất và lãnh thổ của họ như một phần của nỗ lực bảo tồn.

Báo cáo cũng cảnh báo hơn 1/4 diện tích đất đai của người bản địa và cộng đồng địa phương có thể phải đối mặt với áp lực phát triển cao trong tương lai. Cần có thêm những nghiên cứu phối hợp với người bản địa và cộng đồng địa phương, bao gồm cả việc giám sát thực hiện hiệu quả Khung Chiến lược Toàn cầu về Đa dạng Sinh học sau năm 2020.