Chương trình nước sạch nông thôn nhận thêm tài trợ

ThienNhien.Net – 12/1, tại Hà Nội, đại diện Chính phủ Australia, Đan Mạch, Anh và Bộ Nông nghiệp ký thỏa thuận tài trợ 93 triệu USD hỗ trợ chung Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam giai đoạn 3 (2012-2015).

Mục tiêu giai đoạn này phấn đấu đạt 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, 65% số hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 45% số hộ gia đình ở nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh, các trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế được cấp nước sạch, có nhà tiêu hợp vệ sinh…

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả mà Việt  Nam đạt được trong hai giai đoạn trước, Tham tán Công sứ của Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID) Michael Wilson tại lễ kí kết cũng nhấn mạnh việc Việt Nam không hoàn thành mục tiêu về vệ sinh trong giai đoạn 2. Vì vậy, Việt Nam cần nỗ lực hơn trong giai đoạn 3 này. Việc tiếp tục hỗ trợ cho Chương trình khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, cũng như sự ủng hộ lâu dài của các nhà tài trợ đối với công cuộc phát triển nông thôn ở Việt Nam.