Hơn 5 tỷ đồng hỗ cộng đồng vạn đò đầm phá Tam Giang

Cộng đồng vạn đò ở phá Tam Giang (Ảnh: NNVN)

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận đất và mặt nước cho cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế” do tổ chức ICCO & Kerk in Actice (Hà Lan) tài trợ.

Dự án được thực hiện tại 5 xã Phú Diên, Phú Hải, Phú Thuận, Phú Xuân, Phú Đa – huyện Phú Vang với mục tiêu liên kết các bên liên quan nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận đất và mặt nước cho người dân cộng đồng định cư.

Với kinh phí 5,03 tỷ đồng, Dự án hướng đến một số hoạt động cụ thể như: Hỗ trợ Hội nghề cá tập trung nâng cao năng lực; Hỗ trợ mô hình sinh kế bền vững, thân thiện môi trường, Thúc đẩy lập kế hoạch cấp quyền sử dụng đất và mặt nước cho ngư dân.

Các hoạt động dành cho phụ nữ tập trung vào công tác nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới và vai trò của họ trong bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên, tiếp cận đất và mặt nước. Các hoạt động dành cho trẻ em chủ yếu hướng đến việc tạo điều kiện cho các em thực hiện quyền, tham gia vào công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; và cung cấp kiến thức về di cư lao động an toàn.