Gia hạn Chương trình UN-REDD Việt Nam

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý gia hạn “Chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tại Việt Nam” (UN-REDD) đến hết ngày 30/6/2012 thay vì 31/12/2011 theo kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Phó Thủ tướng giao Bộ phê duyệt nội dung và điều chuyển vốn giữa các hoạt động trong Chương trình, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài trợ và hoàn thành các hoạt động còn lại của Chương trình đúng thời gian gia hạn.