Sonadezi gây ô nhiễm hơn 113 ha lưu vực rạch Bà Chèo

ThienNhien.Net – Hơn 113,6 ha trong tổng số 682,8 ha diện tích tự nhiên của lưu vực rạch Bà Chèo (huyện Long Thành,  Đồng Nai) bị ảnh hưởng do nước thải của nhà máy thuộc Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành là kết quả giám định mới được Viện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP HCM) hoàn thiện và công bố.

Cũng theo kết quả giám định, tình trạng ô nhiễm tại lưu vực rạch đã gây thiệt hại không nhỏ tới hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, và nuôi trồng thủy sản. Cụ thể, thiệt hại về sản lượng đánh bắt thủy sản tự nhiên là 100% (các năm 2008, 2009, 2010 và 8 tháng của năm 2011).

Một miệng cống của Sonadezi Long Thành xả thải ra rạch Bà Chèo (Ảnh: Saigontimes)

Đối với cây trồng trên cạn trên 5 năm tuổi (tính đến đầu năm 2008) cũng bị thiệt hại 100% do ngập úng, nhiễm mặn và ô nhiễm nguồn nước.

Còn thiệt hại về chăn nuôi gia cầm (được tính từ năm 2008 trở về trước) đối với tổng đàn vịt là 62,9% và đối với tổng đàn gà là 76% do nhiều nguyên nhân như dịch bệnh, nguồn giống, kỹ thuật nuôi, ảnh hưởng xả thải…

Từ các kết quả điều tra nêu trên, Viện Môi trường và Tài nguyên kiến nghị tỉnh Đồng Nai tiến hành thẩm định thiệt hại để đền bù thỏa đáng cho người dân đánh bắt thủy sản tại khu vực trong các năm 2008, 2009, 2010 và 8 tháng đầu năm 2011.

Còn đối với thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và các thiệt hại khác nếu có, do nguyên nhân dẫn đến thiệt hại là tổng hợp của nhiều yếu tố nên đề nghị Công ty Sonadezi Long Thành có trách nhiệm thương lượng với đại diện những hộ bị thiệt hại để đưa ra mức hỗ trợ phù hợp.

Tính đến nay, đã có 271 hộ dân nộp đơn yêu cầu Sonadezi Long Thành bồi thường gần 19 tỉ đồng về hành vi xả thải, gây ô nhiễm.

Ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết, tỉnh sẽ thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá báo cáo kết quả trên trước khi chính thức công bố – Nông thôn ngày nay, 8/3/2012 cho biết.