Miễn thuế đất cho các gia đình, cá nhân tại các xã đặc biệt khó khăn

ThienNhien.Net- Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm thuế nhà đất năm 2011 đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 theo quy định của pháp luật thuế nhà đất.

Ảnh minh họa (Nguồn: Chinhphu.vn)

Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ cho biết, vừa qua Bộ Tài chính có văn bản số 16932/BTC-TCT gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét miễn thuế nhà đất năm 2011 đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135.

Trong văn bản, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 và Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/08/2002 thì đất ở của các hộ dân cư tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 được miễn thuế nhà đất.

Nhưng theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006, Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007, Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 19/5/2008 thì các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ chỉ được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010. Như vậy, năm 2011 đối với các hộ dân cư tại các xã đặc biệt khó khăn chưa rõ về việc được miễn nộp thuế nhà đất.

Đồng thời, từ ngày 1/1/2012 chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thay thế chính sách thuế nhà đất thì các trường hợp này đều được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong hạn mức.

Cũng theo phản ánh của một số địa phương, số thu thuế nhà, đất từ các hộ dân cư tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn huy động vào ngân sách rất thấp. Tuy nhiên, do địa bàn đi lại khó khăn nên chi phí cho công tác thu lại rất lớn.

Hơn nữa, phần lớn hộ dân trên địa bàn là các hộ nghèo, cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại, sinh hoạt còn rất khó khăn, hiện nay vẫn được nhà nước trợ cấp về y tế, lương thực và nhiều ưu đãi khác… Vì vậy các địa phương đều đề nghị cho phép được miễn thuế nhà đất trong năm 2011.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ và phản ánh của các địa phương như nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc xem xét miễn tiền thuế nhà đất năm 2011 đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn và xử lý cụ thể.