Bắc Ninh chi hơn 37 tỷ đồng xử lý tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư hai dự án xử lý ô nhiễm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Tiên Du với tổng kinh phí hơn 37,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2011-2013.

Dự án có quy mô lớn hơn với tổng kinh phí gần 21 tỷ đồng được triển khai tại thôn Hương Vân, xã Lạc Vệ và dự án thứ hai được thực hiện tại Đồi Lim, thị trấn Lim. Cả hai dự án đều được triển khai theo hình thức xây dựng mới, trong đó chi phí cho hạng mục xây dựng chiếm tới hơn một nửa, còn lại là các chi phí tư vấn xây dựng, quản lý dự án, giải phóng mặt bằng…

Hai dự án sẽ tiến hành thu thập các thông tin về điều kiện kinh tế xã hội địa phương và hiện trạng môi trường; lấy mẫu đo đạc, phân tích chất lượng môi trường để đánh giá mức độ ô nhiễm; lựa chọn công nghệ và xây dựng lộ trình xử lý.