Quảng Nam phấn đấu đưa độ che phủ rừng đạt 50% vào 2015

ThienNhien.Net – Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 vừa được địa phương phê duyệt với tổng vốn 412,7 tỷ đồng, dự kiến thực hiện tại 16 huyện, thành phố trên tổng diện tích 565.163 ha.

Mục tiêu dự án hướng tới việc bảo vệ và phát triển rừng ổn định; phát huy chức năng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ các hồ đập thủy điện thủy lợi, phòng hộ ven biển; tăng cường khả năng chắn gió, chắn cát; cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan…

Với quy mô và định hướng nêu trên, Quảng Nam phấn đấu đưa độ che phủ rừng trong vùng dự án từ 46% năm 2010 lên 50% vào năm 2015 và 55% vào năm 2020.

Trước đó, địa phương cũng phê duyệt dự án trồng rừng cảnh quan khu di tích Mỹ Sơn giai đoạn 2011-2016 với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, đồng thời thông qua thiết kế dự toán dự án chăm sóc rừng phòng hộ năm thứ nhất trên đất cát huyện Thăng Bình với tổng kinh phí hơn 382 triệu đồng.