Long An quy hoạch địa điểm xử lý rác thải

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Long An vừa phê duyệt quy hoạch địa điểm xử lý rác thải tại 14 huyện, thành phố trên địa bàn giai đoạn 2010 -2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Theo đó, rác tại thành phố Tân An, huyện Châu Thành và huyện Tân Trụ sẽ được thu gom và vận chuyển về xử lý tại khu xử lý Tâm Sinh Nghĩa, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa.

Tại huyện Thạnh Hóa, chất thải rắn cũng được đưa về khu xử lý Tâm Sinh Nghĩa. Riêng hai xã thuộc huyện sẽ được bố trí bãi rác tạm do đường vận chuyển rác đến khu Tâm Sinh Nghĩa còn gặp nhiều khó khăn.

Đối với huyện Thủ Thừa, ngoài việc tiếp tục sử dụng bãi rác tại xã Tân Thành, huyện cũng sẽ đưa vào vận hành xưởng chế biến phân compost công suất 5 tấn/ngày với diện tích 0,2 ha. Bên cạnh đó, địa phương cũng được bố trí bãi rác tạm tại xã Mỹ Lạc trước khi khu xử lý Tâm Sinh Nghĩa đi vào hoạt động.

Với các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, UBND tỉnh định hướng xây dựng mới khu xử lý chất thải rắn, đồng thời nâng cấp mở rộng bãi rác tại ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, huyện Mộc Hóa và bãi rác tại ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng.