Kiểm tra, đánh giá môi trường tại một số di tích mùa lễ hội 2015

ThienNhien.Net – Từ nay đến tháng 5/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ khảo sát, kiểm tra, đánh giá vấn đề môi trường tại một số di tích trong mùa lễ hội 2015 ở thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích; khảo sát sự phù hợp của bộ tiêu chí bảo vệ môi trường trong di tích; đề xuất các giải pháp cụ thể bảo vệ môi trường tại các di tích trong mùa lễ hội năm 2015.

Thành phần tham gia kiểm tra, giám sát gồm có: Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Trưởng đoàn; Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Đại diện Thanh tra Bộ; Đại diện Cục Di sản văn hóa; Đại diện Văn phòng Bộ phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương cùng các đơn vị quản lý tại địa phương và đơn vị quản lý di tích có liên quan.

Thời gian thực hiện Kế hoạch kéo dài trong tháng 4, tháng 5 năm 2015 và được chia làm 3 đợt: Đợt 1 tại Hà Nội; Đợt 2 tại Bắc Ninh và Lạng Sơn; Đợt 3 tại Hải Dương và Quảng Ninh.