Triển khai công tác phòng chống cháy rừng năm 2012

Chuẩn bị tốt phương án PCCCR, nhất là các vùng trọng điểm cháy rừng - Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Để chủ động triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết diện tích rừng giảm chủ yếu là do chuyển mục đích sử dụng rừng sang các mục đích khác. Do vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện rà soát, đánh giá các dự án chuyển đổi rừng, các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp tại địa phương; kiểm tra việc chấp hành quy định về trồng lại rừng của các dự án có chuyển đổi rừng.

Đồng thời, các địa phương rà soát, đánh giá việc khai thác rừng tự nhiên. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát khâu khai thác, nghiệm thu, vận chuyển và sử dụng gỗ, quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ và lâm sản tránh tình trạng lợi dụng giấy phép khai thác để hợp thức hóa gỗ bất hợp pháp.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng trong mùa khô 2011-2012, Bộ đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về PCCCR, quản lý tốt nương rẫy của đồng bào và chuẩn bị tốt phương án PCCCR, nhất là các vùng trọng điểm cháy rừng.

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã tại các nhà hàng, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Năm 2012, Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành theo các chuyên đề như: thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng các tỉnh trọng điểm; tổ chức ngăn chặn tình trạng kinh doanh, vận chuyển chế biễn gỗ, động vật hoang dã trái pháp luật khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh khu vực miền Trung, khu vực biên giới; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và khai thác rừng tự nhiên.