Sắp xếp công ty lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2016.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đông Triều. Đồng thời, chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bình Liêu, Vân Đồn; chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Cẩm Phả, Uông Bí, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định hiện hành; rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất đai của các công ty lâm nghiệp theo quy định tại Nghị định số118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và pháp luật về đất đai.