Hàng loạt nhà hàng ven biển Đà Nẵng xây dựng không phép

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hàng loạt cơ sở ven biển vi phạm, trong đó có đến 17 cơ sở xây dựng với vài trăm mét vuông tại mỗi khu đất ven biển nhưng không hề được cấp phép.

Quang cảnh Đà Nẵng. (Nguồn: TTXVN)

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, qua rà soát hàng loạt cơ sở nhà hàng, khách sạn ven biển, đơn vị phát hiện 55 nhà hàng, quán tạm vi phạm trật tự xây dựng; 4 khách sạn xây tăng phòng trái phép.

Trong đó, các nhà hàng, quán tạm vi phạm có đến 17 cơ sở xây dựng không phép; 6 công trình hết hạn giấy phép và 17 công trình chuyển đổi công năng không đúng quy định.

Đặc biệt, các cơ sở không phép xây dựng đa phần đều là những nhà hàng hải sản nổi tiếng nằm ven biển.

Riêng đối với các công trình khách sạn Golden Star, Queen Finger và Aria, tình trạng vi phạm chung đều là xây tăng từ 5 đến 30 phòng.

Theo cơ quan chức năng, đây vừa là vi phạm xây dựng vừa là “chiêu trò” của các chủ khách sạn nhằm tránh phải thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các công trình khách sạn đăng ký xây dựng 50 phòng trở lên.

Nguồn: