Cần đặc biệt bảo vệ vùng rừng Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 mà Bộ NN&PTNT giao cho Tổng cục Lâm nghiệp là phải bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.

Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng năm 2012, Tổng cục Lâm nghiệp cũng cần phối hợp chỉ đạo các địa phương triển khai các kế hoạch trọng tâm, tập trung ưu tiên chăm sóc diện tích rừng đã trồng và khoanh nuôi sắp thành rừng; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với các huyện thuộc chương trình 30a; khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ ven biển, phòng hộ các lưu vực sông lớn, khu vực xung yếu có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét…

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Đối với công tác bảo vệ rừng, Bộ yêu cầu Tổng cục chỉ đạo quyết liệt, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai phá rừng trái phép, đặc biệt là ở Tây Nguyên; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể về bảo vệ rừng; tăng cường lực lượng kiểm lâm, trong đó đặc biệt ưu tiên cho các tỉnh Tây Nguyên.

Trong năm 2012, đối với việc sử dụng rừng, Tổng cục Lâm nghiệp cần chấn chỉnh công tác cấp phép khai thác rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước; phân bổ chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2012 cho các địa phương theo hướng hạn chế đến mức thấp nhất hoặc dừng hẳn việc cho phép khai thác rừng tự nhiên ở vùng Tây Nguyên và các điểm nóng về khai thác rừng trái phép.

Bên cạnh đó, cần duy trì động lực thị trường để thu hút đầu tư trồng rừng từ các thành phần kinh tế; đồng thời tổ chức làm việc với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, giúp tháo gỡ khó khăn trong chế biến, xuất khẩu.