Khẩn trương hoàn thành thông tư hướng dẫn Luật Khoáng sản

Toàn cảnh buổi làm việc

ThienNhien.Net – Tại buổi làm việc sáng 22/08/2012 với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về tình hình thực hiện chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc chỉ đạo: Trước mắt, Tổng cục cần tập trung hoàn thành trình 2 Thông tư quan trọng hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản 2010.

Hai thông tư được nhắc đến là Thông tư liên tịch Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính về phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Các Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật các công trình điều tra địa chất – khoáng sản; Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; Quy định chi tiết điều kiện hành nghề của tổ chức thăm dò khoáng sản và một số thông tư khác cần hoàn thành trong tháng 8 là chậm nhất. Để đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản có thể chuyển thành Thông tư quy định kỹ thuật; về lâu dài sẽ chuyển sang Quy chuẩn kỹ thuật.

Thứ trưởng lưu ý, Tổng cục cần rà soát các Giấy phép hoạt động khoáng sản do Trung ương và địa phương đã cấp trước đây. Các mỏ nào đang hoạt động theo Giấy phép tiến hành làm hồ sơ và thủ tục cấp lại. Các Giấy phép đã hết hạn cần xem xét việc đóng cửa mỏ. Mọi hoạt động đều phải cần tuân thủ, đồng bộ với Luật Khoáng sản 2010.