Quản lý vốn xây dựng công trình lâm sinh thuộc ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 172/2011/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN).

Thông tư quy định cụ thể việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.

Theo đó, đối với các dự án do Bộ, ngành Trung ương quản lý, căn cứ vào kế hoạch trung hạn 3 năm (nếu được giao) và kế hoạch hàng năm được giao, các bộ, ngành phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hàng năm cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đã đủ điều kiện quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn trong nước, vốn ngoài nước, cơ cấu ngành kinh tế gửi Bộ Tài chính để thẩm tra theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi quản lý.

Đối với vốn đầu tư thuộc địa phương quản lý, căn cứ vào kế hoạch trung hạn 3 năm (nếu được giao) và kế hoạch hàng năm được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án đã đủ điều kiện quy định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và giao dự toán ngân sách năm kế hoạch cho các dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/1/2012.

Công trình lâm sinh là diện tích rừng, vườn rừng giống, vườn cây rừng đầu dòng được tạo thành từ việc thực hiện các hoạt động lâm sinh và xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật cần thiết phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng. Hoạt động lâm sinh trong các dự án công trình lâm sinh có: trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi tái sinh có tác động, nuôi dưỡng rừng, cải tạo rừng tự nhiên, làm giàu rừng, xây dựng nguồn giống cây rừng. Theo Quyết định 73/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh, các công trình lâm sinh được nghiệm thu hàng năm để xác định khối lượng, chất lượng công trình lâm sinh thực hiện trong năm.