Nam Định chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 18 dự án cấp bách

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Nam Định chuyển mục đích sử dụng 198,87 ha đất, trong đó có 76,65ha đất lúa, để thực hiện 18 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

Thi công cải tạo kênh Đại Tám (Ảnh: Cổng TTĐT Nam Định)

18 dự án, công trình cấp bách trên bao gồm: Quốc lộ 21 mới Nam Định – Hà Nam; Mở rộng nâng cấp đường 486 (đường 56 cũ); Dự án cải tạo nâng cấp một số đoạn đê kè xung yếu; Dự án kiên cố hóa kênh Đại Tám; Dự án Cải tạo nâng cấp kênh Bình Hải 1; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả sông Đáy; Xây mới trường THCS Ngô Đồng; Xây dựng trụ sở Trung tâm y tế dự phòng; Khu tái định cư Tây 38A;…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Trong đó, lưu ý việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án công trình còn lại theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTN ngày 23/6/2011.