Triển khai xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

ThienNhien.Net – Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) vừa họp triển khai xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường (BVMT).

Ảnh: ThienNhien.Net

Báo cáo tình hình phối hợp triển khai xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi cùng các đề tài khoa học và công nghệ nghiên cứu các vấn đề sửa Luật BVMT 2005 đã được trình bày.

Trong 06 nhiệm vụ các đề tài khoa học và công nghệ nghiên cứu các vấn đề sửa Luật BVMT 2005, có 03 nhiệm vụ với thời gian thực hiện từ 2011-2013, 02 nhiệm vụ kết thúc năm 2010 và 2012.

Theo đó, các chủ trì nhiệm vụ đều mong muốn lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án lên trước năm 2013. Từ đó, kết quả của các nhiệm vụ sẽ kịp thời phục vụ đắc lực cho công tác triển khai xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến chỉ đạo sẽ mở rộng thành phần tổ công tác, xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động sửa Luật Bảo vệ môi trường 2005 trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt. Thành phần tổ công tác cần có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường. Sau mỗi cuộc họp của tổ công tác, cần báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả, cũng như thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Đặc biệt, chủ trì các đề tài khoa học và công nghệ nghiên cứu các vấn đề sửa Luật BVMT 2005 cần cung cấp song song các tài liệu, kết quả nghiên cứu cho tổ soạn thảo để kịp thời cập nhật và hoàn thiện trong quá trình triển khai xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Lê Kế Sơn được giao vai trò “tổng chỉ huy” trong công tác xây dựng, triển khai sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2005.